11 czerwca 2019

Dla firm

Zapraszamy do współpracy wszystkie Firmy i Instytucje zainteresowane wystawą i innymi formami uczestnictwa w Zjeździe. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym

Wszystkie firmy zainteresowane organizacją sesji satelitarnych prosimy o uzgodnienie szczegółów merytorycznych z Organizatorem.

Organizator – Polskie Towarzystwo Chorób Płuc oświadcza, że przygotowując program jak również określone parametry pakietu konferencyjnego oraz zasady udziału w imprezach towarzyszących (o ile takie będą miały miejsce) kieruje się aktualnymi wymogami korporacyjnymi i etycznymi w sferze medycyny, w tym obowiązującymi firmy zrzeszone w INFARMA.

Zobacz certyfikat INFARMA maj 2020
Wydarzenie zostanie poddane ponownej certyfikacji w związku ze zmianą terminu, po potwierdzeniu możliwości realizacji wszystkich aktywności programowych w nowym terminie.

Ważne linki:
Regulamin wystawców