18 lutego 2020

Koncert

Po zakończeniu ceremonii uroczystej inauguracji

XXXVI Zjazdu PTChP

zapraszamy na koncert Anny Marii Jopek

27.05.2021, godz. 19:00


UWAGA: Koncert finansowany jest w całości ze środków własnych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Koncert nie jest finansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.