27 kwietnia 2021

Plakaty

Astma i alergie

Kod Autorzy Tytuł
I01 M. Pietrusińska, P. Sitarek, Ł. Mokros, T. Pietras Analiza ekspresji wybranych microRNA w osoczu pacjentów chorujących na astmę
I02 P. Damiański, D. Szydłowska, P. Kuna, M. Kupczyk CHARAKTERYSTYKA CHORYCH NA ASTMĘ CIĘŻKĄ ZAKWALIFIKOWANYCH DO LECZENIA MEPOLIZUMABEM W OŚRODKU SPECJALISTYCZNYM.
I03 A. Rybka-Frączek, M. Dąbrowska, E. M. Grabczak, K. Białek-Gosk, K. Klimowicz, O. Truba, R. Krenke Liczba eozynofilów we krwi obwodowej jako czynnik prognostyczny odpowiedzi na leczenie u dorosłych pacjentów z przewlekłym kaszlem.
I04 G. Kardas, M. Panek, P. Kuna, P. Kardas Pierwotne nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych dotyczące leków wziewnych – wnioski z pilotażu e-recepty w Polsce
I05 K. Klimowicz, M. Dąbrowska, E.M. Grabczak, K. Białek-Gosk, O. Truba, A. Rybka-Frączek, R. Krenke Przydatność bronchoskopii w diagnostyce przewlekłego kaszlu u niepalących dorosłych.
I06 K. Białek-Gosk, M. Dąbrowska, E.M. Grabczak, O. Truba, A. Rybka-Frączek, K. Klimowicz, R. Krenke Skuteczność leczenia chorych z przewlekłym kaszlem w przebiegu nieastmatycznego eozynofilowego zapalenia oskrzeli

Badania czynnościowe układu oddechowego

Kod Autorzy Tytuł
G01 A. Nagórka, A. Undrunas, B. Gonsior, P. Walisiewicz, K. Sobotka, A. Spretke, A. Puch-Walczak, Ł. Wierucki, W. Sakłak, A. Wyszomirski, T. Zdrojewski, K. Kuziemski Tytuł: Wpływ treningu wytrzymałościowego na układ oddechowy oraz porównanie parametrów wentylacyjnych biegaczy długodystansowych względem populacji reprezentatywnej województwa pomorskiego.

Gruźlica i mykobakteriozy

Kod Autorzy Tytuł
J01 S. Brzezińska, E. Augustynowicz-Kopeć Badanie genetyczne jako uzupełnienie diagnostyki gruźlicy w preparatach histopatologicznych.
J02 M. Kozińska, Barbara Zagórska, E. Augustynowicz-Kopeć Gruźlica w populacji obcokrajowców w Polsce – analiza mikrobiologiczna i molekularna
J03 M. Kozińska, G. Krawczyńska, E. Augustynowicz-Kopeć Nowe ogniska transmisji gruźlicy Beijing 265 w Polsce
J04 M. Kozińska, J. Łukaszewicz, E. Augustynowicz-Kopeć Problemy diagnostyczne w identyfikacji gruźlicy rifampicyno-monoopornej
J05 D. Borkowska-Tatar, M. Krasińska, E. Augustynowicz-Kopeć Test QuantiFERON-TB Gold Plus w diagnostyce zakażenia Mycobacterium tuberculosis u dzieci w wieku 1-14 lat

Niewydolność oddychania i rehabilitacja

Kod Autorzy Tytuł
L01 H. Dmeńska, J. Kołodziejczyk, K. Tomaszek, K. Kotulska-Jóźwiak Opieka pneumonologiczna nad chorymi z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) leczonymi Nusinersenem – doniesienie wstępne.
L02 M. Wolff, K. Pastwa, D. Szklarska, J. Wojarski, W. Karolak, E. Woźniak-Grygiel, S. Żegleń. Rehabilitation after lung transplantation.

Nikotynizm

Kod Autorzy Tytuł
H01 W. S. Zgliczyński, M. Jankowski, J. Pinkas Epidemiologia palenia tytoniu w Polsce w latach 2009-2019
H02 B. Nowak, P. Majek, G. Brożek, M. Jankowski, B. Lewicka, M. Macherski, A. Gil, J. E. Zejda Nowatorskie Systemy Podgrzewające Tytoń: częstość i sposób stosowania, opinie. Badanie przekrojowe wśród studentów medycyny – wyniki wstępne.
H03 M. Jankowski, W. S. Zgliczyński, J. Pinkas Wpływ ustawy antytytoniowej na poziom narażenia na bierne palenie w miejscach publicznych w latach 2009-2019 w Polsce

Pneumonologia interwencyjna

Kod Autorzy Tytuł
B01 P. Korczyński, M. Mierzejewski, R. Krenke Pierwsze polskie doświadczenia z leczeniem nowotworowego wysięku w opłucnej za pomocą tunelowanego cewnika opłucnowego (IPC)

POChP

Kod Autorzy Tytuł
D01 J. Nowak, A. Iwańska, V. Petroniec, E. Augustynowicz-Kopeć Analiza badań mikrobiologicznych u chorych z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc kategorii B i D hospitalizowanych w IGiChP w latach 2017-2019.
D02 M. Kostrzon, T. Włoch, R. Nowobilski Długoterminowe efekty rehabilitacji pulmonologicznej prowadzonej w warunkach subterraneoterapii u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
D03 M. Wierzbińska, A. Żal, K. Szewczyk, Z. Kurmanowska, S. Kwiatkowska, A. Antczak, D. Tworek Ekspresja receptorów alarmin nabłonkowych na fibrocytach krwi obwodowej u chorych ze stabilną, nieatopową, eozynofilową POCHP.
D04 M. Wierzbińska, K. Królak-Nowak, A. Żal, K. Szewczyk, Z. Kurmanowska, S. Kwiatkowska, A. Antczak, D. Tworek Epithelial alarmin expression on fibrocytes in stable, non-atopic COPD
D05 K. Królak-Nowak, M. Wierzbińska, A. Żal, K. Szewczyk, Z. Kurmanowska, S. Kwiatkowska, A. Antczak, D. Tworek Expression of epithelial alarmin receptors on airway innate lymphoid cells type 2 is increased in eosinophilic COPD
D06 O.Ye. Hryniuk, O.S. Khukhlina, O.S. Voyevidka Features of blood lipid spectrum in patients with chronic obstructive pulmonary disease due to the comorbidity with non-alcoholic steatohepatitis against the background of obesity
D07 K. Królak-Nowak, M. Klimczak, K. Szewczyk, A. Żal, Z. Kurmanowska, S. Kwiatkowska, A. Antczak, D. Tworek Naturalne komórki limfoidalne typu 2 (ILC2) w stabilnej, nieatopowej eozynofilowej postaci POChP
D08 M. Lembicz, H. Batura-Gabryel Ocena przydatności proadrenomedulliny do monitorowania chorych na POChP z przewlekłą niewydolnością oddechową w trakcie domowego leczenia tlenem.
D09 M. Miszczuk, I. Domagała, M. Dąbrowska, M. Maskey-Warzęchowska, R. Krenke Porównanie różnych metod oceny techniki inhalacji leków wziewnych u chorych na astmę i POChP – wstępne wyniki.
D10 M. Paprocki, K. Kuziemski Prospector-novel designed method for rational dosing of antibiotics in Chronic Obstructive Pulmonary Disease exacerbations

Rak płuca

Kod Autorzy Tytuł
E01 B. Przybysławski, M. Dancewicz, M. Bella, P. Bławat, A. Burysz, A. Chrząstek, Ł. Żołna, J. Kowalewski Efekty wprowadzenia wielospecjalistycznego modelu diagnostyki raka płuca na podstawie doświadczeń własnych Lung Cancer Centre (LCC) w Bydgoszczy
E02 A. Dutkowska, B. Szmyd, M. Kaszkowiak, D. Domańska-Senderowska, D. Pastuszak-Lewandoska, E. Brzeziańska-Lasota, J. Kordiak, A. Antczak Expression of inflammatory interleukins and selected miRNAs in non-small cell lung cancer
E03 J. Moes-Sosnowska, E. Szczepulska-Wojcik, A. Rozy, U. Lechowicz, R. Langfort, P. Rudzinski, T. Orlowski, M. Skupinska, D. Popiel, M. Wieczorek, A. Stanczak, J. Chorostowska-Wynimko FGFR1-4, MET and other lung cancer-related genes expression/aberration detection in Sq-NSCLC using Real-Time PCR and targeted Next Generation Sequencing (NGS) – pilot study
E04 I. Porębska, B. Weryńska, A. Brzecka, W. Umlawska, K. Pawłowska-Seredyńska Ocena stanu psychicznego i jakości życia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii paliatywnej opartej na cisplatynie
E05 A. Szpechciński, M. Florczuk, S. Rudziński, M. Bryl, G. Czyżewicz, P. Rudziński, W. Kupis, E. Wojda, D. Giedronowicz, R. Langfort, A. Barinow-Wojewódzki, T. Orłowski, J. Chorostowska-Wynimko Selekcja mikroRNA jako potencjalnych biomarkerów nabytej oporności komórek raka gruczołowego płuca na inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR w modelu in vitro
E06 A. Szpechciński, M. Bryl, G. Czyżewicz, M. Szwiec, E. Wojda, A. Zdral, P. Skrońska, D. Świniuch, R. Ramlau, A. Barinow-Wojewódzki, J. Chorostowska-Wynimko Wartość predykcyjna monitorowania dynamiki poziomu zmutowanego genu EGFR w płynnej biopsji od chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych IKT EGFR

Śródmiąższowe choroby płuc

Kod Autorzy Tytuł
A01 S. Majewski, A. J. Białas, M. Buchczyk, P. Gomółka, K. Górska, H. Jagielska-Len, A. Jarzemska, E. Jassem, D. Jastrzębski, A. Kania, M. Koprowski, R. Krenke, J. Kuś, K. Lewandowska, M. M. Martusewicz-Boros, K. Roszkowski-Śliż, A. Siemińska, K. Sładek, M. Sobiecka, K. Szewczyk, M. Tomczak, W. Tomkowski, E. Wiatr, D. Ziora, B. Żołnowska, W. J. Piotrowski A Multicenter Retrospective Observational Study On Polish Experience Of Pirfenidone Therapy In Patients With Idiopathic Pulmonary Fibrosis: The PolExPIR Study
A02 B. Rękawiecki, A. Żawrocki, H Majewska, W. Biernat, A. Dubaniewicz Ekspresja receptorów FcγRIIa, FcγRIII i FcγRIIb w ziarniniaku sarkoidalnym oraz w ziarniniaku typu ciała obcego w skórze
A03 M. Szybińska, E. Puścińska, R. Dobek, P. Śliwiński Jak AZPP może imitować chorobę torbielowatą płuc? – opis przypadku.
A04 H. Marczak, J. Peradzyńska, J. Lange, S. Bogusławski, K. Krenke Ocena czynności układu oddechowego u dzieci z przetrwałym tachypnoe niemowląt
A05 K. Zimna, M. Sobiecka, W. Z. Tomkowski, R. Langfort, K. Błasińska Pulmonary amyloidosis- mimicking interstitial lung disease and malignancy. A case series from Clinic Experience.
A06 A. Dańczyszyn, A. Dubaniewicz Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego w przebiegu sarkoidozy

Zaburzenia oddychania w czasie snu

Kod Autorzy Tytuł
F01 A. Kudrycka, P. Białasiewicz, W. Kuczyński All-cause mortality among patients with obstructive sleep apnea in Poland
F02 A. Kudrycka, K. Kornicki, P. Białasiewicz, W. Kuczyński The influence of long-term CPAP therapy on metabolic variables in obstructive sleep apnea patients
F03 K. Kornicki, M. Ciebiada, W. Kuczyński Wpływ 12 miesięcznej terapii CPAP na stężenie adiponektyny i leptyny u chorych na obturacyjny bezdech senny.
F04 D. Korzybski, R. Pływaczewski, P. Bieleń, K. Stachyra, M. Zawadzka, J. Rusek, A. Kolasa, P. Śliwiński Wpływ zaburzeń oddychania w czasie snu na profil glikemii monitorowanej metodą przezskórną.
F05 S. Bogusławski, K. Krenke, H. Marczak, J. Lange Zaburzenia oddychania w czasie snu u dzieci z przetrwałym tachypnoe niemowląt
F06 A. Gabryelska, M. Sochal, S. Turkiewicz, P. Białasiewicz Związek pomiędzy HIF-1 a białkami rytmu okołodobowego u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym

Zakażenia układu oddechowego

Kod Autorzy Tytuł
C01 A. Iwańska, J. Nowak, W. Skorupa, E. Augustynowicz-Kopeć Analiza czynników wirulencji szczepów Pseudomonas aeruginosa izolowanych od chorych na mukowiscydozę.
C02 M. Szybińska , A. Nowiński, K. Stachyra, M. Bednarek, P. Śliwiński Charakterystyka pacjentów z rozstrzeniem oskrzeli, u których wyizolowano Pseudomonas aeruginosa w prospektywnym badaniu obserwacyjnym.
C03 A. Zabost, D. Filipczak, P. Boros, M. Martusewicz-Boros, K. Błasińska, E. Augustynowicz-Kopeć Dynamika zmian poziomu przeciwciał u chorych po przebytym COVID-19
C04 V. Petroniec, J. Nowak, A. Iwańska, E. Augustynowicz-Kopeć Mapa epidemiologiczna zakażeń bakteryjnych oddziałów szpitalnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w okresie przed i w trakcie pandemii COVID -19
C05 A. Borek, A. Zabost, M. Kozińska, Dorota Filipczak, S. Brzezińska, Dagmara Borkowska – Tatar, E. Augustynowicz-Kopeć Mycobacterium abscessus – prątek atypowy nazywany klinicznym koszmarem
C06 N.Tomczyk, S. Yarmak Nawracający przebieg ostrego zapalenia oskrzeli u dzieci i morfofunkcjonalny stan mięśnia sercowego
C07 N.A. Bokhan, S.V. Gubkin, V.M. Melnikova Predictors of severity of COVID-19
C08 E. Górska, I. Siemion- Szcześniak, M. Sobiecka, A. Winiarska, M. Szołkowska, W. Tomkowski Promienica płuc powikłana przetoką ściany klatki piersiowej
C09 H.L. Baradzina, D.I. Borodin, L.K. Surkova, O.M. Zalutskaya PULMONARY INFECTION DUE TO NON-TUBERCULOSIS MYCOBACTERIUM IN THE REPUBLIC OF BELARUS
C10 D. Borkowska-Tatar, E. Augustynowicz-Kopeć Testy IGRA w diagnostyce LTBI u pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
C11 B. Garczewska, K. Kantorska, M. Maliszewska, W. Skorupa, M. Solka, K. Walicka-Serzysko, Ł. Woźniacki, E. Augustynowicz – Kopeć Zakażenia o etiologii Scedosporium apiospermum u chorych na mukowiscydozę w latach 2018-2019.
C12 M. Ludwiczak, M. Rząd, R. Sokołowski Znaczenie etiologii szpitalnego zapalenia płuc na stan chorego oraz przebieg hospitalizacji

Varia

Kod Autorzy Tytuł
K01 K. Mycroft, P. Jankowski, O. Żelazna, M. Zagaja, K. Woźniczko, U. Szafrańska, M. Kutka, P. Korczyński, Ł. Kołtowski, G. Opolski, R. Krenke, K. Górska Ocena użyteczności kieszonkowego spirometru w diagnostyce POChP u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach internistycznych