11 czerwca 2019

Rejestracja

Dziękujemy za udział w Zjeździe.

Opłaty i rodzaje uczestnictwa

Rodzaj uczestnictwa Opis
A:Uczestnik – członek PTChP Osoba będąca członkiem PTChP, posiadająca opłacone aktualne składki członkowskie.
B:Uczestnik – nie członek PTChP Inne osoby uprawnione do wystawiania recept lub prowadzące obrót produktami leczniczymi.
C:Student Studenci do 26 roku życia ostatnich lat medycyny z ważną legitymacja studencką. (Opłata obejmuje jedynie catering oferowany w trakcie przerw kawowych, nie obejmuje pełnego cateringu oferowanego w trakcie Zjazdu)

Podstawowa opłata rejestracyjna netto/brutto1 wynosi:


Rodzaj uczestnictwa
Tylko
ONLINE
A: Uczestnik – członek PTChP 2 325,20 zł/400 zł
B: Uczestnik- nie członek PTChP 365,85 zł/450 zł
C: Student 121,95 zł/150 zł

Legenda:
1 Opłata brutto zawiera VAT 23%
2 Honorowi Członkowie PTChP są zwolnieni z opłat. Członkowie PTChP – emeryci i renciści powyżej 65 roku życia płacą od 1 września 2020 stałą opłatę 250 zł brutto za udział stacjonarny w każdym okresie rejestracyjnym oraz 125 zł brutto za udział online. Prosimy o odpowiednią uwagę w formularzu rejestracyjnym lub o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Podstawowa opłata rejestracyjna – udział stacjonarny Uczestnika Zjazdu (A,B,C) obejmuje:

Opłata rejestracyjna – udział online obejmuje dostęp do Platformy Cyfrowej umożliwiający:

  • dostęp online do wszystkich sesji w tym również warsztatów, sesji interaktywnych, sesji plakatowych
  • możliwość skorzystania z wszystkich opcji interaktywnych (zadawanie pytań, udział w quizach czy konkursach),
  • dostęp do wystaw wirtualnych – m.in. możliwość porozmawiania z przedstawicielami i możliwośc skorzystania z innych opcji interaktywnych oferowanych na poszczególnych wystawach,
  • 3 miesięczny dostęp do zarchiwizowanych materiałów (wykładów i materiałów Partnerów),
  • certyfikat uczestnictwa w Kongresie.

Opcje dodatkowo płatne

Zmiany rejestracji i rezerwacji, korekty faktur
W przypadkach: konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury (o ile nie jest ona związana z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji), zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.

Realizacja płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank S.A.
Nr konta: 43 1140 2004 0000 3802 7906 7421
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „36ZPTCHP”
Adres Biura Organizacyjnego
-właściciela konta:
AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji

Uwaga! Przedstawione warunki anulacji i zwrotu opłaty mają zastosowanie jedynie w przypadku zamówień obejmujących jeden pakiet uczestnika opłacany przez danego płatnika. W przypadku większych zamówień warunki anulacji ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

Ponieważ za wyjątkiem krótkiego okresu po dokonaniu wpłaty nie przewidujemy 100% zwrotów, prosimy o przemyślane dokonywanie płatności.

  1. Przedstawione warunki zwrotu opłaty dotyczą rejestracji indywidualnych zarówno rezygnacji z wszystkich zamówionych usług jak i zmiany pakietu z pakietu droższego (np. z noclegiem) na tańszy lub rezygnacji z którejś z zamówionych usług dodatkowych
  2. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
  3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie w formie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału  lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:

Data
otrzymania rezygnacji/wniosku
Zwracana kwota
Dla opłat dokonanych przed 19 marca 2021 –
do 30 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie
100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 50 zł brutto
do dnia 19.04.2021 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
po 19.04.2021 Opłata nie podlega zwrotowi

  1. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
  2. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora  lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.