Spotykamy się TYLKO ONLINE

Ze względu na nadal przedłużającą się i niestabilną sytuacją epidemiologiczną w kraju Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc podjął decyzję o realizacji Zjazdu tylko w formie ONLINE z zachowaniem wszelkich założeń merytorycznych Zjazdu przyjętych dla formy stacjonarnej oraz jego interaktywnego charakteru.