Zjazd odbędzie się także na Platformie Cyfrowej

W związku z przedłużającym się stanem epidemicznym podjęliśmy decyzję, że w przypadku utrzymującego się stanu epidemicznego, zagrożenia dla zdrowia lub innych zaleceń władz Zjazd organizowany będzie w formie hybrydowej – stacjonarnie dla ograniczonej liczby uczestników i online, lub wyłącznie online na Platformie Cyfrowej z zachowaniem pełnego interaktywnego charakteru Zjazdu także w jego internetowej formie.